İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Gaziantep Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TESPİT KOMİSYONU KARARI 22 Mart 2018

T.C.

GAZİANTEP VALİLİĞİ

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

 

TESPİT KOMİSYONU KARARI

         24 Aralık 2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı KHK ve 1 Ocak 2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmelerine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23'üncü ve 24'üncü maddelerinin uygulanmasına dair Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ çerçevesinde Müdürlüğümüz Tespit Komisyonu tarafından yapılan ön    inceleme ve esas inceleme ilan olunur. 22.03.2018                             

 

İ L A N

            İlimiz Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24.12.2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 127. maddesiyle 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23. ve 24. maddeleri kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin başvuruları incelenmiş olup, gerekli şartları taşıdığından sınava girmeye hak kazananlar ekli listede yayınlanmıştır.

 

    YAPILAN ÖN İNCELEME VE ESAS İNCELEME SONUCU MEVZUAT AÇISINDAN BAŞVURULARI KABUL EDİLEN VE SINAV HAKKI KAZANAN İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN HİZMET ALIMI PERSONELLERİNİN İSİM LİSTESİ VE BAŞVURU SONUÇLARI

SIRA NO

T.C. KİMLİK NO

ADI ve SOYADI

BAŞVURU

SONUCU

1

 

Mehmet TÜRKER

KABUL

2

 

Hülya ÇINGI

KABUL

3

 

Mustafa KORKMAZ

KABUL

4

 

Metin KÖSE

KABUL

5

 

Ekrem YAVUZ

KABUL

6

 

Mehmet GÖK

KABUL

7

 

Nursel ARSLAN

KABUL

8

 

Şahin KIPIRTI

KABUL

9

 

Kemal ÇELİK

KABUL

10

 

Halit KILIÇOĞLU

KABUL

11

 

Mustafa GEZ

KABUL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Başvuru sahipleri hakkında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilen arşiv araştırması sonucunda elde edilen bilgiler tespit komisyonu tarafından işçi statüsüne geçiş işleminin tamamlanmasından önce ayrıca değerlendirilecektir.

2- Ayrıca emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadığına dair başvuru dilekçelerindeki beyana aykırı bir hususun tespiti ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucunda herhangi bir bulgu yer alması ve bunun sürekli işçi statüsüne geçirilmesine engel nitelikte olduğunun tespiti ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 5 nci maddesinde sayılan hususlarda aykırılık tespiti hallerinde başvurusu kabul edilmiş olsa dahi sürekli işçi kadrolarına geçiş işlemleri yapılmayacaktır.

3-   1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 10. maddesinde belirtilen  “inceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya biriminde belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce/idarece ilan (internet veya kurumca belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz”   hükmü uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4-  Başvuru sahiplerince müdürlüğümüze yapılan başvuruların tamamı tespit komisyonunca kabul edildiğinden ayrıca itiraz için herhangi bir tarih belirtilmesine gerek görülmemiştir.

            İlgililere ilanen tebliğ olunur.

 

 

 

            TESPİT KOMİSYONU

 

 

BAŞKAN

 ÜYE

ÜYE

 

Sinan ATAKAN

 

Mehmet GÜNDÜZ

 

Ahmet SÖNMEZ

İl Afet ve Acil Durum Müdürü

Şube Müdürü

Şube Müdürü

 

                    

                                                        

ÜYE

                              ÜYE                                   

 

İlhan KESER

 

Mahmut BAY

Şube Müdür Vekili

Şube Müdür Vekili